Vodovody a kanalizace rozdaly pokuty za černé odběry vody v metropoli, vyšly na více než 3 miliony

12. 03. 202207:36
Vodovody a kanalizace rozdaly pokuty za černé odběry vody v metropoli, vyšly na více než 3 miliony
foto: Vodoměry Praha/V loňském roce odhalili PVK 92 procent případů nelegální produkce odpadních vod

Za nelegální odběry pitné vody a černou produkci odpadních vod nafakturovaly Pražské vodovody a kanalizace (PVK) v loňském roce 3,2 milionů korun. V této částce jsou započítány také náklady na přešetření, způsobené škody a sankce. Suma je o 800 tisíc nižší, než činily pokuty v roce 2020. Meziročně pak ubylo i případů, které pracovníci PVK prošetřili.

Podle slov tiskového mluvčího PVK Tomáše Mrázka bylo z celkových 170 případů nelegální produkce odpadních vod prokázáno 92 procent. Většinou se prý jednalo o nepřihlášenou kanalizační přípojku a přímé napojení do revizní šachty.

V rámci černého odběru vody společnost prověřila 153 případů, z nichž se jich podařilo prokázat 111. V drtivé většině šlo o neoprávněnou manipulaci s vodoměrem. Pracovníci PVK však narazili také na neměřenou odbočku před vodoměrem a neevidovanou vodovodní přípojku.

Čerpají z vlastní databáze

Potencionální černé odběry vytipovávají PVK kontrolou odběrných míst z vlastní databáze. V případě, že stávající smlouva na vodné neobsahuje ujednání o odvádění odpadních respektive srážkových vod kanalizací pro veřejnou potřebu, provedou v nemovitosti kontrolu.

Pracovníci PVK však kontrolují taktéž objekty, jenž se v jejich databázi nenachází. V tomto případě se jedná o vlastní studně. Kontroly probíhají vzhledem k napojení do veřejné kanalizace. Do soukromých objektů ale podle Mrázka vstupují zaměstnanci vždy za přítomnosti vlastníka objektu. Stav vypouštění odpadních vod zjišťuje PVP rovněž prostřednictvím kamerového průzkumu a speciálních úkonů.

Mluvčí Tomáš Mrázek vysvětluje, že výše způsobené škody bývá stanovena na základě přešetření. Pokud prý nelze objektivně zjistit dobu užívání a nelze ji stanovit ani pomocí stavebních úřadů či dodavatelských společností, stanoví se doba trvání neoprávněného odběru nebo neoprávněného vypouštění v souladu s občanským zákoníkem. Zpravidla se fakturuje náhrada škody za dobu tří let před datem zjištění neoprávněného odběru či vypouštění.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných