Vyhlídková cesta okolo Hostivařské přehrady se dočká kompletní revitalizace

14. 02. 202318:17
Vyhlídková cesta okolo Hostivařské přehrady se dočká kompletní revitalizace
foto: Barbora Novotná, PrahaIN.cz/Hostivařská přehrada

Kompletní oprava vyhlídkové cesty podél pravého břehu Hostivařské přehrady začala v pondělí 13. února. Návštěvníci se mohou těšit na nový povrch, opravené zídky i studánku.

Podle tiskové zprávy Magistrátu hlavního města byla vyhlídková cesta vybudována na počátku 60. let 20. století v rámci výstavby přehrady a založení lesoparku. Od té doby však docházelo pouze k lokálním opravám výtluků a závažnějších sesuvů.

Rekonstruovaný úsek je dlouhý asi 2,1 kilometru a nachází se mezi hrází a vjezdem do areálu čerpací stanice odpadních vod na konci ulice Ramanova.

Impulzem pro zahájení oprav byl zhoršující se stav cesty a stavba dodatkového bezpečnostního přelivu přehrady. Během prací na něm byla totiž cesta na delší dobu neprůjezdná a bylo tak rozhodnuto o souběžném provedení kompletní revitalizace.

Nové budou zídky, vyhlídky i pobytové schodiště

V rámci rekonstrukce bude provedena mikropilotáž. To zajistí stabilizaci problematického okraje cesty směrem k přehradě. Opravou projdou také kamenné zídky ve svahu, propustky pod cestou a studánka.

Cesta bude opět asfaltová. Na dvou místech na ní vznikne dlážděná vyhlídka na vodní plochu a široké pobytové schodiště. Návštěvníci budou moci využívat také nový mobiliář. Cena oprav byla stanovena na 31,3 milionu korun včetně DPH.

Hotovo bude snad v květnu

„Pokud vše půjde dobře podle plánu, tak by cesta na hrázi a další návazné komunikace na pravém břehu nádrže mohly být pro veřejnost otevřeny na konci května tohoto roku,“ uvedla Jana Plamínková (STAN), náměstkyně primátora pro životní prostředí.

Dokončení bezpečnostního přelivu bylo podle smlouvy se zhotovitelem naplánováno na konec března. V průběhu stavby se ale objevily nové informace, díky kterým bude nutné stanovené práce rozšířit a provést další nutné úpravy tělesa hráze a patních drenáží. Kompletně hotovo by mělo být nejpozději v červnu.

Po dokončení dodatkového bezpečnostního přelivu i vyhlídkové cesty bude průchod podél Botiče kompletně volný. Návštěvníci se tak budou moci pěšky pohodlně dostat z Hostivaře až do Petrovic.

Přeliv zajistí větší bezpečnost

Bezpečnostní přeliv umožňuje odpouštět větší množství vody při náhlém zvýšení hladiny. Chrání tak vodní dílo před případným poškozením. Mimo jiné ale chrání i obyvatele a jejich majetek pod hrází.

„Hostivařská přehrada má v současnosti funkční bezpečnostní přeliv, který zvládne pojmout průtok až 82,5 m3/s. Podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, je přehrada zařazena do II. nejvyšší kategorie dle míry ohrožení povodí pod hrází a musí splňovat požadovanou míru bezpečnosti při případné povodni – převedení až 10 000leté povodně (velikost povodně v dlouhodobé časové řadě s dobou opakování 10 000 let), což odpovídá průtoku 175 m3/s.,“ informuje web Lesů hlavního města.

Po dobu stavebních prací byla v přehradě snížena hladina vody. Od dubna by se mohla začít pomalu vracet na svou standardní letní úroveň. Záležet však bude na počasí i přítocích.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných