„Vyhlídky nejsou radostné, ale vytrvejte,“ vzkazuje senátor lidem z Hrdlořez

21. 08. 202214:24
„Vyhlídky nejsou radostné, ale vytrvejte,“  vzkazuje senátor lidem z Hrdlořez
foto: Archiv redakce PrahaIN.cz/Marek Hilšer

Spor o významnou dopravní stavbu v Hrdlořezích, proti níž protestují místní aktivisté, se podle senátora Marka Hilšera opírá o legitimní obavy místních. Dokud nebudou rozptýleny, dál slibuje odpůrcům projektu svou podporu a vyzývá je, aby vytrvali „ve svém boji a další debatě s úřady“. PrahaIN.cz se vydala i na „místo činu“ a hovořila s návštěníky parku Smetanka.

Na záměr Správy železnic na výstavbu přemostění takzvaného Trojmostí v parku Smetanka v Hrdlořezích jsme na PrahaIN.cz již upozorňovali. Vleklý spor mezi místními lidmi, kteří se obávají nevratného zásahu do přírodního prostředí zdejšího oblíbeného parku, jímž protékají meandry Rokytky, neutichá ani po argumentaci protistrany.

Idyla s železničním koridorem za zády. Pohled do parku Smetanka od „Trojmostí“.

Jak Správa železnic, jejíž projekt aktuálně usiluje o získání územního rozhodnutí, tak i Ministerstvo dopravy či pražský magistrát svorně tvrdí, že jde o nezbytnou stavbu pro budoucí zkapacitnění železniční dopravy v této oblasti. To se má podle informací PrahaIN.cz týkat osobní vnitroměstské, ale také nákladní dopravy. Aby mohlo touto částí pražské železnice projíždět více vlaků, nepomůže podle zastánců projektu rozšíření koridoru o další koleje, ale je třeba vytvořit přemostění stávajících tratí.

Přidat koleje nestačí

Abychom si byli schopni představit čtyřicetimetrovou stavbu, která děsí místní i návštěvníky parku, navštívili jsme „místo činu“.

A za redakci PrahaIN.cz musíme tak trochu dát za pravdu oběma stranám. Při pohledu na známé „trojmostí“ se nám představa obrovské stavby jeví jako velmi brutální. Její umístění v klidném prostředí parku, kde se za pěkného počasí posledních dnů pohybovaly po celý den desítky maminek s dětmi, ale také mladé páry, pejskaři, senioři a řada cyklistů, je touto optikou „zdola“ až bizarní.

Na druhé straně stačí vyjít kousek vedle mostu chodníčkem na úroveň železnice nad parkem a je jasné, že část pravdy ve sporu dlí i na opačném pólu. Vlaky, a to osobní i nákladní tu projíždějí co minutu, některé rychle, jiné, zpravidla nákladní soupravy, naopak v prostoru stávajícího přemostění čekají až se uvolní prostor pro jejich další putování.

Trojmostí shora. Současný koridor je opravdu vytížený.

Místní se ale nevzdávají. Během naší návštěvy v parku jsme oslovili asi desítku lidí, část přímo u břehu Rokytky a blízkého Hořejšího rybníka, další potom u zdejšího oblíbeného stánku se zmrzlinou na opačném konci parku, který je jakýmsi přirozeným středobodem setkávání místních. Někteří z oslovených o chystané stavbě nevěděli, šlo ale jen o mladou dvojici, která byla v parku na své první společné procházce. I tak je představa velké dopravní stavby v tak poklidném prostředí popudila.

U stánku se zmrzlinou se lidé setkávají v kteroukoliv denní dobu. Oproti všedním dnům tu ale o víkendech takřka nejde projít. Na přetřes ale vždy přijdou i lokální témata.

Další oslovení měli jasno, že tak velký zásah do parku jej nenávratně změní. Nutno podotknout, že mezi místními nejde zdaleka jen o striktní odpůrce stavby jako takové, mnozí vyjádřili pochopení pro posílení vlakové dopravy, kterou v rámci města vnímají jako ekologickou alternativu. Na druhé straně se ale nehodlají smířit s řešením, o které aktuálně usiluje Správa železnic a na kterém podle vyjádření pro PrahaIN.cz trvá i Ministerstvo dopravy.

Za místní se už dříve postavila i dvojice senátorů Marek Hilšer (MHS) a David Smoljak (za Piráty, TOP 09 a STAN), kteří v zájmu místních oslovili i ministra dopravy Martina Kupku (ODS). Prvně jmenovaného proto redakce oslovila s několika dotazy.

Podnět občanů z Hrdlořez

„Na problematiku plánované stavby nás společně s kolegou Davidem Smoljakem upozornili občané v našich volebních obvodech. Obávají se, že stavba obrovského mostu v parku Smetanka zasáhne nejen do životního prostředí, ale především, že v tuto chvíli není zřejmé zajištění její návaznosti. Může se tak stát, že rozšíření železniční tratě bude po mnoho let zbytečné, protože koleje skončí v úzkém tunelu a další stavba nebude pokračovat. V takovém případě by stavba v současné době nedávala smysl a obávají se rizika, že se se chce stavět proto, aby se stavělo. Proto jsme oslovili ministra dopravy pana Kupku, abychom mu položili několik otázek týkající se této stavby,“ potvrdil PrahaIN.cz senátor Marek Hilšer.

Trojmostí je jakousi branou do parku Smetanka, ten ale pokračuje i na druhé straně.

Dvojici zastánců místních aktivistů podle jeho vyjádření pro PrahaIN.cz zajímalo, zda k plánované stavbě existuje studie návaznosti, která by umožnila pokračovat plynule v rozšíření návazného traťového úseku tak, aby mohlo dojít ke skutečnému uvolnění a zrychlení dopravy, zda je důvodem rozšíření trati zvýšení osobní nebo nákladní dopravy a především, zda existuje rozpočet pro realizaci stavby a zda je z něj zřejmé z jakých zdrojů budou finanční prostředky čerpány.

I tento pohled se do budoucna zřejmě výrazně promění.

„Navazující řešení - a sice zkapacitnění navazujícího úseku, konkrétně od odbočky
Hrdlořezy přes Malešice po Hostivař je součástí zpracovávaných dokumentací, a to jak
ve stupni záměru projektu uvedeného úseku, tak i v aktuálně zpracovávané studii proveditelnosti celého železničního uzlu Praha,“ odpovídá ministr Kupka senátorům na jednu z otázek v dopise, který má redakce PrahaIN.cz k dispozici.

Posílit má nákladní i osobní doprava

Navzdory předchozím tvrzením správy železnic připouští potřebu navýšení nákladní i osobní dopravy v lokalitě. V dalších odpovědích na dotazy senátorů pak ministr dopravy uvádí, že realizace stavby se plánuje na roky 2025 až 2028, což je také důvodem, proč zatím ke stavbě neexistuje podrobný položkový rozpočet. Celkové náklady jsou ale podle dopisu ministra Kupky odhadovány na dvě a půl miliardy s tím, že zatím není ani stanoveno členění této částky na zdroje národní či evropské.

Jsem s vámi, držte se!

Senátora Hilšera jsme se v souvislosti s odpovědí z Ministerstva dopravy také zeptali, zda bude i nadále pomáhat místním odpůrcům dopravní stavby. „Angažovat se budu na straně občanů do té doby, dokud nebudou rozptýleny jejich legitimní obavy. Vzhledem k reálným pravomocem senátorské funkce svoji úlohu chápu jako roli moderátora a zastánce, který jim může ulehčit cestu v komunikaci se státní mocí,“ reagoval na dotaz PrahaIN.cz.

Vyhlídky odpůrců přemostění vzhledem k pokročilosti projektu nevidí příliš „růžově“. „Vyhlídky nejsou radostné, ale věřím, že by občané měli ve svém boji a další debatě s úřady vytrvat,“ dodal.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných