Vysvědčení za dveřmi. Jak budou školy hodnotit ukrajinské děti?

09. 06. 202210:53
Vysvědčení za dveřmi. Jak budou školy hodnotit ukrajinské děti?
foto: Praha 3/K hodnocení ukrajinských žáků využívají školy doporučení z ministerstva.

Válečný konflikt na Ukrajině, který ruská armáda rozpoutala na konci února, přivedl do českých škol velké množství ukrajinských dětí. Některé se ve třídách adaptovaly skvěle, jiným výuka v cizí zemi dělá problémy. Redakce PrahaIN.cz zjišťovala, jakým způsobem budou děti ukrajinských uprchlíků na konci školního roku hodnoceni.

Školy mohly pro ukrajinské žáky upravit obsah učebních plánů tím způsobem, aby se v době výuky mohli účastnit místo jiných předmětů kurzů češtiny. Kvapem se však blíží den, kdy se budou ve školách rozdávat závěrečná vysvědčení, a proto nás zajímalo, jaký přístup bude aplikován v otázce ukrajinských dětí, které v českých školních lavicích strávily zhruba čtyři měsíce.

Ministerstvo školství (MŠMT) již v květnu doporučilo, aby školy rozdávaly těmto žákům vysvědčení se slovním hodnocením. Apelovalo také na to, aby v rámci hodnocení ukrajinských dětí neměla rozhodující vliv neznalost češtiny. Učitelé pak dle ministerstva mohou přihlédnout také k výsledkům předchozího vzdělávání dětí na Ukrajině.

Jaká však bude na konci června realita? „Ukrajinské děti u nás máme a budou se hodnotit úplně stejně, jako všechny ostatní děti, to znamená slovně. Pro nás to tedy není žádný rozdíl. V principu budeme hodnotit pouze to, co jsme je učili,“ sdělil redakci PrahaIN.cz zástupce ředitele ZŠ Praha 2, Londýnská Václav Nádvorník.

„Ukrajinské děti se u nás budou hodnotit podle manuálu ministerstva školství. To znamená z předmětů, z kterých se hodnotit můžou a kde mají nějaké známky. Předměty, kde žádné známky nemají, nebudou na vysvědčení uvedeny,“ řekl nám ředitel ZŠ Pražačka Pavel Dobeš.

Instrukce z ředitelny

Od učitelky Věry Kovalčikové ze ZŠ Štefánikova Hradec Králové jsme získali instrukce, které vyučující dostali ze strany vedení školy. Ona sama prý učí ukrajinské děti pouze hudební výchovu, ve které se všichni zapojili skvěle, a proto budou mít na vysvědčení jedničku.

„Dohodli jsme se, že těmto dětem budeme dávat kombinované vysvědčení. Známky z některých předmětů + souhrnné slovní hodnocení, kde budou výslovně zmíněny český jazyk a matematika. Při hodnocení také bereme v potaz doporučení MŠMT. Žádáme tedy všechny učitele, kteří učí ukrajinské žáky: pokud můžete ze svého předmětu udělit (dobrou) známku, napište ji do konce tohoto týdne (10. 6.) do Bakalářů (pololetní klasifikace). Učitelé matematiky a češtiny napíší stručné slovní hodnocení ze svého předmětu a pošlou ho třídnímu učiteli do 17. 6. Třídní učitelé k tomuto slovnímu hodnocení přidají pár obecných vět o zapojení do třídy, snaze, píli a případně zdůrazní, co považují za důležité,“ stojí v instrukcích od vedení tamní školy.

A jak si s hodnocením ukrajinských dětí poradí učitelka ze ZŠ Jičín, Železnická, Radka Kracíková? „Nemáme žádnou konkrétní instrukci, že bychom měli vybočovat z našeho školního řádu kvůli tomu, že máme ve třídách děti ukrajinské národnosti. Pokud je ukrajinské dítě žákem naší školy, tak pro něj platí stejný školní řád jako pro ostatní děti. V tom je samozřejmě zahrnuto hodnocení, známkování, atd. Nicméně existuje doporučení z ministerstva školství, které kontroluje i Česká školní inspekce. Týká se toho, že když má nějaké dítě handicap, což je i cizí státní příslušnost, tak by se to mělo zohledňovat v hodnocení. U nás ve škole hodnotíme známkou i formativně. Já mám pro každého žáka svoji individuální stupnici hodnocení, kterou jako rukáv navlékám na tu společnou, kterou mají všichni. Podle mého názoru by se měl učitel uzpůsobit hranicím a schopnostem toho dítěte, aby ta známka nebyla demotivující.“

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných