VÝZKUM: Čeští žáci v hodinách málo přemýšlejí

20. 05. 202417:21
VÝZKUM: Čeští žáci v hodinách málo přemýšlejí
foto: Bára Richterová, PrahaIN.cz/Výuka, ilustrační foto

Podle žáků základních škol si čeští učitelé dokážou udržet pracovní kázeň ve třídě a vytvořit podpůrné klima. Neumí ale žáky příliš podněcovat k přemýšlení a nezadávají obtíženější úkoly. Napříč různými třídami je ale kvalita výuky přibližně stejná.

Své názory na kvalitu výuky mohli žáci základních škol sdělit prostřednictvím výzkumu Národního institutu SYRI. Zúčastnilo se ho celkem 2.569 šesťáků z různých českých základních škol, kteří měli za úkol vyplnit dotazník a absolvovali také testování z českého jazyka a matematiky, aby bylo možné jejich názory porovnat s vědomostmi. S výsledky výzkumu seznamuje tisková zpráva.

Kvalita výuky přitom není jednoduchou disciplínou na měření. Sestává totiž z velkého množství charakteristik, které určují efektivitu a účinnost vzdělávacího procesu. „Je to něco, co není jednoduché měřit, a vědci používají řadu různě spolehlivých způsobů, jak kvalitu výuky zjišťovat. My jsme se rozhodli jít na to přes dotazování žáků, pro které jsme připravili dotazník mapující několik dimenzí kvality výuky: myšlenkovou aktivizaci, podpůrnost klimatu a zvládání třídy. Z našich výsledků vyplývá, že kvalita výuky v českých školách není špatná, ale má také své rezervy,“ uvedl jeden z autorů studie Martin Sedláček.

Žáci, kteří jsou nuceni více přemýšlet, mají lepší výsledky

Výsledky studie, v plném znění k dispozici ZDE, ukazují, že nejlépe žáci vnímají schopnost učitelů řídit třídu, naopak nejhůře hodnotí kognitivní aktivizace úkolem. Přitom právě kognitivní aktivizace má silný dopad na výsledky žáků. Dá se tak říci, že žáci, kteří jsou v hodinách nuceni více přemýšlet nad náročnějšími zadáními, mají tradičně lepší výsledky.

Většina žáků v dotazníku odpovídala v tom smyslu, že se v hodinách mohou soustředit na práci a cítí se dobře. O přemýšlení a řešení nad obtížnými otázkami a úkoly informovalo mnohem méně dotázaných.

Nerovnost ve vzdělávání nezpůsobují rozdíly ve výuce

Napříč jednotlivými třídami se kvalita výuky příliš neliší. Nízká schopnost učitelů zařazovat do hodin kognitivní aktivizace se tak ukazuje být problémem celého českého vzdělávání. Neznamená to ale, že by se žáci učili malé množství učiva. Jsou ovšem stále vedeni si věci spíše pamatovat a poté replikovat, namísto aby museli látku pochopit a vědomosti následně sami uplatnit na obtížnější úkoly.

V minulosti přitom řada výzkumů potvrzovala rozdíly ve výsledcích žáků v různých školách. Na nerovnosti ve vzdělávání měla mít velký vliv také pandemie covid 19, která veškerou výuku přesměrovala do online prostoru. Dle výsledků výzkumu ale rozdíly ve výuce nezpůsobuje rozdílná výuka na školách, nýbrž jiné faktory. Zejména socioekonomické zázemí žáků.

„Lze to interpretovat dvojím způsobem. Na jedné straně je fakt, že všichni žáci mají podobně kvalitní výuku, takže jejich podmínky jsou srovnatelné. Na druhé straně ale zároveň platí, že školy nekompenzují vstupní handicapy žáků a chybí jim mechanismus pro vyrovnávání vzdělávacích šancí dětí z různých prostředí,“ uvedla spoluautorka studie Klára Šeďová.

Budoucí učitelé mají mít více praxe

Pomoci bylo mohla také nová pravidla pro vysokoškolské studijní programy, která upravují nutnou kvalifikaci pedagogických pracovníků. Jak v dubnu informovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) v tiskové zprávě, takzvané rámcové požadavky mají zajistit jednu z nejlepších příprav budoucích učitelů v Evropě.

Počítá se s více hodinami praxe v průběhu studia i prakticky zaměřeným klinickým rokem. Budoucí učitelé tak budou moci načerpat více praktických dovedností, které jim s následným vedením výuky pomohou a od začátku se budou moci zaměřovat například právě na kognitivní aktivizaci.

„Díky dlouhodobější práci s žáky na praxích rozvinou studenti už během studia i náročnější učitelské dovednosti, jako je management třídy, hodnocení práce žáků a poskytování zpětné vazby nebo podpora žákům se speciálními vzdělávacími potřebami,” uvedl ministr školství Mikuláš Bek (STAN).

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných