Výzkum si posvítí na současný život dospělých

21. 08. 202218:29
Výzkum si posvítí na současný život dospělých
foto: Georgi Bidenko, PrahaIN.cz/Pohled na centrum města

Do prestižního Mezinárodního výzkumu dospělých PIAAC se i tentokrát aktivně zapojí jedenáctá městská část. Kromě České republiky se zúčastní i obyvatelé dalších 32 zemí světa. Zkoumání bude probíhat od letošního září až do července příštího roku.

Samotný výzkum, celým názvem Programme for the International Assessment of Adult Competencies, pořádá Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a jeho realizace se z pověření Ministerstva školství ujal Národní pedagogický institut ČR. Podle informací na webu Prahy 11 je zásadní, aby se výzkumu zúčastnilo co nejvíce oslovených domácností.

Tazatelé výzkumných společností se na vybrané domácnosti obrátí sami. Oslovení občané jsou vybíráni statistickou metodou a podle mezinárodní metodiky tak nemohou být nikým nahrazeni. Mohlo by to zkreslit výsledky výzkumu.

Rozhovor potrvá 2 hodiny a odnesete si za něj 800 korun

Rozhovor s tazatelem by měl trvat asi dvě hodiny a náleží za něj finanční odměna 800 korun pro každého respondenta. Nemusí se přitom ani odehrávat přímo doma, ale po domluvě s tazatelem je možné se výzkumu zúčastnit i například v kavárně nebo knihovně. Veškerá data budou následně uchována jako přísně důvěrná a zpracována budou hromadně a pouze pro účely probíhajícího výzkumu.

Výzkum zjistí, jestli dospělí dokáží plnohodnotně společensky žít

Výzkum si pokládá za cíl zjistit, jak se obyvatelé jednotlivých zemí vypořádávají s životem v současné době a jestli mají dovednosti pro aktivní a plnohodnotné zapojení do společenského života. Otázky se budou týkat změn na trhu práce či využívání digitálních technologií v soukromém i pracovním životě.

Důraz bude kladen jak na pracovní zkušenosti a vzdělávání, tak i na uplatňování rozličných dovedností v každodenním životě. Je tedy možné, že respondent bude požádán o přečtení instrukcí na příbalovém letáku, zorientovat se v jednoduchém plánku a nebo najít na potravině datum spotřeby.

Zpetná vazba pro vzdělávání v mezinárodní konkurenci

Výsledky průzkumu by měly poskytnout zpětnou vazbu zejména českému vzdělávacímu systému. Poukázat na jeho silné a slabé stránky a nebo navrhnout úpravy ve vzdělávání tak, aby lépe odráželo současné potřeby každodenního života.

Díky zapojení různých států, jako je například USA, Francie, Německo, Austrálie nebo Jižní Korea, může výzkum poukázat i na pozici České republiky v celosvětové konkurenci. Podle informací na webu PIAAC by se od sebe mohly země také následně inspirovat.

Výzkum probíhá každých deset let a v září startuje jeho 2. cyklus. Opakování umožňuje sledovat změny v čase. Zapojit se mohou obyvatelé celé České republiky, ne jen Prahy 11. Vybráno bylo tisíce domácností z celé země. Sběr dat začíná 1. září.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných