Začala záchrana rozpadající se Staroměstské mostecké věže

27. 11. 202220:31
Začala záchrana rozpadající se Staroměstské mostecké věže
foto: prague.eu/Staroměstská mostecká věž

Snaha zabránit nevratným škodám na historickém objektu věže stojící na pravé straně Karlova mostu, vedla již před rokem k prvním restaurátorským krokům majícím za cíl zajistit její chystanou rekonstrukci. Nyní společnost Prague City Tourism představila plán na kompletní opravu Staroměstské mostecké věže. Nedávno proběhly první opravy věžního ochozu se zábradlím. Po zimě se bude pokračovat v průzkumu pláště věže.

Společnost Prague City Tourism (PCT) má od ledna roku 2021 ve správě obě mostecké věže, kromě toho Prašnou bránu, Petřínskou rozhlednu, Novomlýnskou vodárenskou věž a Svatomikulášskou městskou zvonici. Zmíněná městská firma má z toho důvodu na starost vedle péče i potřebné opravy uvedených památek.

Přibližně před rokem proběhl odborný průzkum fasády věže pomocí vysokozdvižné ruky a některé její části se dostaly do péče restaurátorů. Přípravné práce nutné pro zajištění plánů na celkovou rekonstrukci od té doby pokračovaly a nyní nastal moment pro jejich představení veřejnosti.

První fáze oprav zaberou čtyři roky

PCT ve své tiskové zprávě uvádí, že náklady na historicky nejrozsáhlejší opravu mostecké věže odborníci odhadují na několik stovek milionů korun. Práce budou probíhat ve spolupráci a koordinaci s odborníky napříč obory a z Národního památkového ústavu.

V první fázi její rekonstrukce se budou práce týkat především vrchního pláště věže včetně kompletní výměny některých kamenů a proběhne během následujících čtyř let.

Na detailu jsou patrné fixační prvky, ale také plastiky, které již prošly péčí restaurátorů. Foto: Jakub Mračno, PrahaIN.cz

“V současné chvíli máme vysoutěženou firmu, která provádí stavebně historický průzkum, ten potrvá zhruba rok a půl. Paralelně proběhne i tak zvaná fotogrammetrie, neboli důkladná analýza kamene a odhad stáří materiálu,” popisuje Petr Kotalík, vedoucí správy památkových objektů z Prague City Tourism. 

Po stavebně-historickém průzkumu bude následovat stavebně-technický průzkum, jehož závěry poslouží jako základ pro vypracování konkrétního projektu. Následovat bude vypracování projektové dokumentace, kterou PCT předloží ke schválení městu jako vlastníkovi historické věže.

První práce zahájeny

Oprava věže byla zahájena již na podzim tohoto roku opravou zábradlí na ochozu věže, která probíhala pod dohledem Národního památkového ústavu a statiků. Aktuálně bylo korodující zábradlí, které poškozovalo parapet, odstraněno a přemístěno do lepší pozice. Také byly očištěny prasklé kamenné bloky a jejich umístění zajistily nerezové výztuže.

V souvislosti s rekonstrukcí také nově vznikla odborná komise, složená ze zástupců Prague City Tourism, odboru památkové péče, odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hlavního města Prahy a Národního památkového ústavu. Její zástupci se dohodli na výše zmíněných postupech a časovém plánu oprav s důrazem na mimořádnou náročnost renovace této národní kulturní památky, která je historicky první od postavení věže ve 14. století.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných