Zákaz rozdělávání ohňů v Praze

26. 05. 202319:22
Zákaz rozdělávání ohňů v Praze
foto: Vít Hassan pro PrahaIN.cz/Pálení čarodějnice

Český hydrometeorologický ústav (CHMI) vydal 26. května výstrahu před nebezpečím vzniku požárů. Na tuto výstrahu zareagoval pražský magistrát, který nedlouho poté vydal nařízení, které se týká zákazu rozdělávání ohňů na rizikových místech. Zákaz platí od 12 hodin.

Podrobné informace o zákazu rozdělávání ohňů naleznete na úřední desce magistrátu. Jeho platnost zůstává do odvolání. To se bude pravděpodobně odvíjet od platnosti výstrahy, kterou vydali meteorologové.

Za rizikové místo je pokládán lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 metrů. Dále také lesoparky, parky i soukromé zahrady.

Hrozbu představují také sklady sena a slámy a jejich okolí do vzdálenosti 50 metrů. Toto vymezení zahrnuje i plocha zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem schopny vznícení a šíření požáru, jak je uvedeno v tiskové zprávě Magistrátu hlavního města Prahy zaslané médiím.

Podle Nařízení č. 6/2019 Sb. hl. m. Prahy je zakázáno rozdělávat a udržovat oheň, kouřit, ovšem s výjimkou elektronických cigaret. Dále používání pyrotechniky, pouštění lampionů, zapalování pochodní a dalších hořlavých potřeb. Taktéž je zakázáno odhazovat doutnající předměty, jako například nedopalky cigaret.

Zakázaná je i jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna opatření k zamezení vzniku požárů. Není dovoleno spotřebovávat vodu ze zdroje pro hašení k jiným účelům než k hašení. 

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných