Základní a mateřské školy mohou přijmout 128.416 nových dětí z Ukrajiny. Okamžitě

25. 04. 202314:03
Základní a mateřské školy mohou přijmout 128.416 nových dětí z Ukrajiny. Okamžitě
foto: Jan Holoubek, PrahaIN.cz/Škola v Podolí, ilustrační foto

MŠMT, Odbor školské statistiky a analýz, realizoval v dubnu mimořádné šetření, které se věnovalo počtu ukrajinských uprchlíků v regionálním školství. PrahaIN.cz má výsledky k dispozici. Resort školství data rozebral v obecnější rovině ve svém tiskovém prohlášení.

Celkem k 31. březnu 2023 školy vykázaly 51.281 dětí a žáků-uprchlíků z Ukrajiny, což představuje 2,8 procenta z celkového počtu 1.850.751 všech žáků, které školy vykázaly ve výkonových datech k 30. září 2022. Z tohoto hlediska druhu škol největší podíl žáků z Ukrajiny nyní tvoří přípravné třídy (7 procent ze všech dětí zde) a žáci z Ukrajiny v základních školách (3,9 procenta ze všech žáků v ZŠ).

Už loni v listopadu PrahaIN.cz informovala (ZDE), že organizace UNICEF poskytne hlavnímu městu více než 22 milionů korun na vytvoření nultých ročníků na středních školách. Určené budou pro děti z Ukrajiny. „Cílem tohoto programu je umožnit ukrajinským mladým lidem pokračovat v jejich studiu a zajistit jim průpravu do českého jazykového a kulturního prostředí. Jsme si vědomi, že většině z nich komplikuje pokračovat ve své vzdělávací dráze jazyková bariéra, proto jim prostřednictvím nultých ročníků chceme zajistit intenzivní výuku českého jazyka spojenou s uvedením do českého školního systému tak, aby mohli svůj studijní potenciál v následujícím roce dál rozvíjet na běžných českých středních školách,” uvedl tehdy pro PrahaIN.cz pražský radní pro oblast školství Vít Šimral (Piráti).

V mateřských školách aktuálně děti z Ukrajiny tvoří největší podíl v okresu Cheb (4,3 procenta ze všech dětí v MŠ) a v okresu Karlovy Vary a Plzeň-město (oba 4,1 procenta).  Největší percentuální nárůst oproti počtům vykázaných ukrajinských dětí azylantů k 30. září 2022 nastal v MŠ v okresech Jeseník (o 81,3 procenta) a Tachov (o 66,7 procenta).

Zdroj: MŠMT, se svolením 

V základních školách aktuálně žáci z Ukrajiny tvoří největší podíl v okresu Cheb (7,6 procenta ze všech žáků v ZŠ), Karlovy Vary (7,5 procenta), Tachov a Plzeň-město (v obou 7,1 procenta) a v Praze (6,7 procenta). Největší percentuální nárůst oproti počtům vykázaných ukrajinských žáků azylantů ve výkonových datech k 30. září 2022 nastal v ZŠ v okresech Jeseník (21,6 procenta), Děčín (14,6 procenta) a Rychnov nad Kněžnou (14,2 procenta).

Kapacity jsou

Ve středních školách aktuálně žáci-uprchlíci z Ukrajiny tvoří největší podíl v kraji Plzeňském (1,1 procenta ze všech žáků v SŠ) a Středočeském (jedno procento). Z hlediska okresů pak v okresu Tachov a Semily (oba 1,9 procenta), dále Teplice (1,8 procenta) a Jeseník (1,5 procenta). Největší percentuální nárůst v SŠ nastal v Praze (o 6,7 procenta) a ve Středočeském kraji (3,1 procenta), naopak největší pokles v kraji Olomouckém a Karlovarském (o pětinu).

Dle vyjádření škol, jak rovněž vyplývá z mimořádného šetření ministerstva, by bez ohledu na v současnosti zapsaný nejvyšší povolený počet dětí-žáků v rejstříku škol a školských zařízení pro danou školu bylo ještě možné okamžitě přijmout dalších 8.081 dětí-uprchlíků z Ukrajiny do MŠ, 391 dětí do přípravných tříd či přípravných stupňů a 119.944 žáků-uprchlíků z Ukrajiny do základních škol.

Zdroj: MŠMT, se svolením 

Dále nad rámec těchto okamžitě navýšitelných počtů by prý bylo možné ve školách od 1. září 2023 vytvořit kapacity pro dalších 5.507 dětí-uprchlíků z Ukrajiny v MŠ a 21.885 žáků-uprchlíků z Ukrajiny v ZŠ.

V současnosti je v mateřských, základních a středních školách a konzervatořích zaměstnáno celkem 2.090 ukrajinských zaměstnanců s vízem dočasné ochrany.

Šetření probíhalo od 6. do 18. dubna 2023 a vyplnilo ho celkem 8.568 škol (5.362 mateřských, 4.223 základních, 1.276 středních a osmnáct konzervatoří), přiblížila redakci mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.

Školy tak podle nových informací vykázaly k 31. březnu 2023 celkem 51 281 dětí a žáků - uprchlíků z Ukrajiny. Při srovnání s jejich počty k 30. září 2022 tedy došlo k nárůstu o 996 dětí a žáků z Ukrajiny.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných