Základní škola Mohylová obhájila ocenění za zdravé stravování

11. 10. 202220:39
Základní škola Mohylová obhájila ocenění za zdravé stravování
foto: MČ Praha 13/Základní škola Mohylová obhájila bronzový certifikát

Bronzový certifikát v programu Skutečně zdravá škola obhájila Základní škola Mohylová z Prahy 13. Dětem nabízí zdravé, chutné a udržitelné jídlo. Zároveň je učí i o původu surovin a jak se přesně na talíř dostanou.

Program Skutečně zdravá škola se zaměřuje na inspirativní školská zařízení, která své žáky vedou k trvale udržitelnému zdravému životnímu stylu. Kromě toho, že ve svých jídelnách nabízejí zdravé jídlo z kvalitních surovin, pomáhají také dětem získávat představu o původu jídla, jeho pěstování či výrobě.

Pro získání certifikátu je proto nutné umožnit žákům prozkoumat vztahy mezi tím, co dostávají na talíř, a světem, ve kterém žijí. Ze školy by si tak kromě zdravých stravovacích návyků měli odnést také znalosti a dovednosti nutné pro udržitelný život.

Důležitý je celkový přístup dětí i dospělých k životu

„Program Skutečně zdravá škola se netýká pouze školní jídelny, ale zaměřuje se také na celkový přístup dětí i dospělých k životu. Škola pomáhá dětem si vytvořit představu, odkud jídlo pochází a jak se vlastně získává. Děti si tak nenásilně osvojují základy zdravých stravovacích návyků a znalosti, dovednosti a postoje nutné pro udržitelný život. Do celého procesu jsou zapojeni také rodiče a zaměstnanci školy a společné úsilí všech zainteresovaných již po druhé přineslo skvělé ocenění,“ uvedla na webu Prahy 13 místostarostka Marcela Plesníková (ANO).

Program rozvíjí kulturu stravování ve všech souvislostech. Kromě ekologických také v ekonomických, sociálních nebo zdravotních. Jídlo navíc prostupuje všemi vzdělávacími oblastmi a do výuky se dá zařadit od předškolního vzdělání až po 2. stupeň základní školy. Děti pak mohou nabyté znalosti používat v každodenním životě.

Školy na třináctce bodují ve vzdělávání i dalších činnostech

„Školám v naší městské části se dlouhodobě daří udržovat vysokou laťku nejen ve vzdělávání, ale také v dalších činnostech: z volnočasových aktivit zmiňme kupř. širokou škálu kroužků pro děti a samozřejmě oblíbené příměstské tábory. K ocenění Skutečně zdravá škola gratuluji všem, kdo se o něj zasloužili! Je vidět, že školní jídelny již nemusí být gastronomickým strašákem a kompletní program podporující zdravý životní přístup lze úspěšně uplatnit i ve školách,“ dodal starosta Prahy 13 David Vodrážka (ODS).

Ocenění zaštítili ministři zemědělství a životního prostředí. Jako příklad inspirativní praxe ho doporučuje také Ministerstvo školství a Národní síť Zdravých měst. Program Skutečně zdravá škola získal 1. místo v soutěži Ceny SDGs 2018, za naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN v Česku. Oceněn byl také v mezinárodní soutěži SozialMarie 2019. Inspirací pro vznik programu se stal podobný projekt z Velké Británie s názvem Food For Life Partnership – FFLP.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných