Závěry superposudku k Novým Holešovicím jsou pro Zdeňka Hřiba drtivé

19. 06. 202415:11
Závěry superposudku k Novým Holešovicím jsou pro Zdeňka Hřiba drtivé
foto: Wikimedia Commons, k volnému užití/Nádraží Holešovice

VÍME PRVNÍ: Takzvaný superposudek k projektu Nové Holešovice, který společně založil Dopravní podnik hlavního města Prahy s developery Karlin Group a CPI Property Group, potvrdil, že pražský dopravní podnik má povinnost uzavřít smlouvy k projektu Nové Holešovice Development. PrahaIN.cz má veškeré dokumenty k dispozici.

Takzvaný exit z projektu, který začal proti vůli pražského dopravního podniku i ostatních radních prosazovat radní pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti), superposudek označil za nelegální. Právní a politická bitva, která se kolem projektu strhla, tak má jasný výsledek. Zároveň se potvrdilo, že projekt Nové Holešovice je pro město a DPP nejvýhodnější i z ekonomického hlediska.

Redakce PrahaIN.cz má závěry superposudku, který ve středu projednávalo představenstvo dopravního podniku, k dispozici.

Autoři David Elischer a Radim Kříž v prvním odstavci závěru píší, že: „Povinnost dopravního podniku uzavřít Smlouvy o smlouvách budoucích nadále trvá, stejně tak jako existuje závazek z Akcionářské smlouvy.“

V dalším klíčovém bodě, který se věnuje zamýšlenému exitu (tedy vystoupení DPP ze společného podniku Nové Holešovice Development) pak uvádí: „Oznámení o Exitu bylo nedůvodným a relativně neplatným právním jednáním (tj. nepůsobí zamýšlené účinky), neboť nebyly splněny podmínky čl. 10.1 Akcionářské smlouvy a Společnost se toho dovolala, a proto nemohlo vést ani k suspenzi povinností Dopravního podniku.“

Náhrada škody?

Silně diskutovanou otázkou byla i potenciální náhrada škody, kterou v prvé fázi developeři vyčíslili na částku 1,3 miliardy korun. Dále konstatuje, že: „Nárok na náhradu škody vzniklé společnosti Nové Holešovice a.s. existuje co do svého základu, neboť byly splněny předpoklady pro vznik občanskoprávní (soukromoprávní) odpovědnosti za škodu, to je protiprávnost spočívající v porušení Akcionářské smlouvy, vznik újmy na straně Společnosti.“

Ohledně samotné výše upřesňuje, že: „Tvrzený nárok na náhradu škody vzniklé společnosti Nové Holešovice a.s. existuje nepochybně (minimálně) v podobě škody skutečné spočívající ve zmařených nákladech na přípravu Projektu a dále ve vynaložených (účelně) nákladech na právní služby…“

Naopak škodový nárok, co do výše tvrzeného ušlého zisku, je zpochybňován a bude záležet na rozhodnutí soudu.

Autoři dávají odpovědnost za vzniklé škody akcionáři, kterým je Rada hlavního města Prahy.

„V jednání Jediného akcionáře, který změnil stanovy dopravního podniku, a posléze opakovaně nepřijal jasný postoj (souhlas/nesouhlas) k uzavření Smluv o smlouvách budoucích, lze spatřovat porušení povinnosti loajality člena právnické osoby vůči této osobě zakotvené v § 212 odst. 1 větě první OZ. Tato povinnost spočívá mimo jiné v zákazu poškozovat danou právnickou osobu,“ uvádí autoři v posudku.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných