Zbrojař David Hác: Motorem muniční iniciativy je ministryně Černochová. Výrobu brzdí nedostatek střelného prachu

28. 06. 202411:09
Zbrojař David Hác: Motorem muniční iniciativy je ministryně Černochová. Výrobu brzdí nedostatek střelného prachu
foto: Archív Davida Háce, se svolením/David Hác

ROZHOVOR: Premiér Petr Fiala (ODS) v úterý krátkým Tweetem oznámil první dodávku velkorážové munice pro Ukrajinu. V České republice jako jediná tuto munici vyrábí společnost STV Group, ta se na muniční iniciativě u nás podílí od samého začátku, oslovili jsme proto jejího předsedu správní rady STV Group Davida Háce. Podle něj se projekt rozvinul velmi úspěšně, a to především díky osobnímu nasazení ministryně obrany Jany Černochové (ODS).

Diskutovaná česká muniční iniciativa podle všeho přechází do realizační fáze a první granáty již jsou podle úterní informace předsedy vlády na Ukrajině. Jak její průběh hodnotíte z pozice významné společnosti obranného průmyslu vy?

Válka na Ukrajině vyvolaná ruskou agresí před více než dvěma roky, a to neříkám zdaleka jen já, je velkým budíčkem pro západní státy, které dosud v jakémsi falešném pocitu bezpečí podceňovaly svůj přístup k budování obranyschopnosti, což se nyní snaží dohnat. Pro obranný průmysl to přináší jednak samozřejmě na jedné straně příležitosti, ať už v oblasti vývoje nebo rozšiřování kapacit, ale současně obrovskou výzvu, protože náhlý obrovský hlad na trhu vytváří obrovský tlak na termíny dodání a množství dodávaného zboží. V našem případě jde především o velkorážovou munici a o opravy a modernizaci bojové techniky, což jsou dvě základní oblasti, kterým se věnujeme a které rozvíjíme. A jako jediný český výrobce velkorážové munice jsme přirozeně od začátku účastni i zmíněné muniční iniciativy. Nebudete mi mít za zlé, když nebudu uvádět podrobnosti. Ale z našeho pohledu je iniciativa velmi úspěšná a pro ukrajinskou armádu bude nepochybně důležitým přínosem. 

Kdo za iniciativou stojí? Kdo přišel s  nápadem ji vytvořit?

Rozumím zájmu médií personifikovat zásluhy a přinášet příběhy, a vlastně by to mohlo být i ve prospěch věci v tomto případě, ale musím zcela upřímně říci, že jde o spolupráci mnoha různých aktérů z oblasti státní správy, diplomatického sboru a byznysu. Mnohem důležitější než pátrat, kdo byl iniciátorem, v čí hlavě se původně tato idea zrodila, je říci, že jde o týmovou práci. A v tomto ohledu musím podtrhnout a zdůraznit roli paní ministryně Černochové, která je velkým hnacím motorem celého projektu. Díky její koordinaci, komunikaci a iniciativě se daří procesy urychlovat, a právě ona má podle mého názoru lví podíl na tom, že se podařilo splnit první vytyčený cíl, tedy zahájit dodávky již v červnu. Není na to samozřejmě sama, má za sebou efektivně řízený tým na ministerstvu, a velmi pozitivní roli sehrávají také další instituce, včetně zahraničních. Jde zde objektivně daný společný zájem, a tomu se snažíme podřizovat svůj přístup. Obecným cílem je poskytnout Ukrajině, co potřebuje, aby v konfrontaci s agresorem obstála.

Výroba munice. Foto: STV Group, se svolením

Kromě české iniciativy, jejímž prostřednictvím se pořizuje munice ze skladů třetích států, je tu také vlastní výroba. Běží výroba munice i ve vaší firmě na plné obrátky?

Na plné obrátky, jak to jen dovolují subdodávky materiálu. Na prvním místě v případě velkorážové dělostřelecké nebo tankové munice jde o hnací náplně. Po střelném prachu je dnes všude ve světě obrovský hlad. To se projevuje v jeho cenách, dodacích lhůtách. To jsou objektivní omezení, s nimiž se musíme vypořádat. I toto souvisí především s problémem, který jsem již zmínil. Podaří-li se však státu navýšit kapacitu výroby v jeho akciové společnosti Explosia, která je u nás prakticky výhradním výrobcem, budeme mít lepší výchozí pozici uspokojit potřeby jak Armády České republiky, tak v případě krize, jakou sledujeme na Ukrajině, také účinně podpořit spojence či partnerskou zemi. Evropa dlouhodobě podceňovala svůj přístup k obraně a kapacity výroby v celém subdodavatelském řetězci, a nejen ohledně velkorážové munice odpovídaly mírovým podmínkám. Nikdo nebyl připraven na to, že třetí desetiletí 21. století zahájíme s něčím tak do té doby za našich životů nepředstavitelným, jako je symetrický konflikt vysoké intenzity probíhající jen stovky kilometrů od našich hranic. Je to velké poučení do budoucna. 

Předpokládáte tedy, že se žádoucím brzkým ukončením ostrého konfliktu na Ukrajině zmíněný hlad po produktech obranného průmyslu nezmizí?

Jak říkám, Západ, jehož jsme součástí, se musí poučit. Znamená to, a samozřejmě s určitými vyššími náklady, budovat své ozbrojené síly takovým způsobem, abychom byli pro jakéhokoli případného agresora na první pohled příliš velkým soustem. A to se týká všech oblastí, a samozřejmě také oblasti munice, kterou není možné, jak vidíme, začít ve velkém měřítku válečně vyrábět až v průběhu konfliktu, respektive má to velmi negativní důsledky. Je třeba být připraveni předem. Budovat dostatečné zásoby a udržovat odpovídající kapacity výroby. Klíčovými hesly v tomto směru jsou soběstačnost a bezpečnost dodávek, tedy priorita pro domácí výrobce. Jsem si jistý, že politická reprezentace to velmi dobře vnímá, a na krocích, které z hlediska modernizace našich ozbrojených sil podniká ministryně obrany Černochová, je to vidět. 

Nebojíte se nějakého obratu po příštích volbách v tomto ohledu?

Vůbec nechci zabředávat do nějakých politických coby a kdyby. Jsem obecně toho názoru, že obrana je tématem výsostně nadstranickým, a že i současná opozice to tak dobře vnímá. Ostatně není to tak dlouho, kdy sama měla v křesle ministra obrany svého zástupce, v obecné rovině podporuje navyšování obranného rozpočtu, a s tím pak souvisí také mj. nároky a s nimi spojené příležitosti pro obranný průmysl. Pokud jde o naši společnost, investice do výrobních kapacit se nemohou řídit politickými náladami. 

 

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných