Zimní humanitární opatření zvládlo za uplynulou zimu přes 45 000 noclehů

25. 05. 202408:35
Zimní humanitární opatření zvládlo za uplynulou zimu přes 45 000 noclehů
foto: Vít Hassan pro PrahaIN.cz /Bezdomovec v centru Prahy, ilustrační foto

Na území hlavního města funguje každoročně humanitární opatření pro lidi bez domova, které jim pomáhá přečkat chladné dny. V období od 1. prosince 2023 do 31. března 2023 tak byly pro ohroženou skupinu v pohotovosti noclehárny, útulny nebo také noční hygienická centra.

Za uplynulou zimu se v pražských zařízeních uskutečnilo přes 45 000 noclehů, jak uvádí tisková zpráva magistrátu. O koordinaci se staral dispečink, který humanitární péči přerozděloval podle aktuálních kapacit. Ve spolupráci s Městskou policií hlavního města Prahy, sociálními kurátory, složkami integrovaného záchranného systému a dalšími organizacemi v sociálním odvětví zaznamenal 24/7 dispečink během zimy téměř 6 500 hovorů.

„Zimní humanitární opatření jsou každoročně velmi náročná na organizaci. Tato práce vyžaduje perfektní koordinaci celé řady institucí po dobu čtyř měsíců. Náš dispečink uplynulou zimu odbavil celkem 6 518 kontaktů, což je o téměř 20 procent více než rok před tím. Tento nárůst svědčí o tom, že způsob naší komunikace funguje efektivně pro všechny zúčastněné strany. Poskytli jsme 56 101 noclehů, přičemž nejvyšší počet, 686 noclehů, byl zaznamenán v noci 18. ledna. Díky společnému úsilí našich zaměstnanců a neziskových organizací se nám podařilo zajistit, že téměř sedm stovek lidí našlo v jednu jedinou noc střechu nad hlavou, teplo a péči,“ uvedla ve zprávě náměstkyně primátora Alexandra Udženija (ODS).

Těmi nejvytíženějšími místy byla loď Hermes a 24/7 zařízení Kloubovy domy a Troja koncipované pro soběstačné klienty.

„Zimní humanitární opatření hodnotíme jako velmi dobře zvládnuté. Zima byla mírná, kapacity na všech zařízeních zapojených do těchto opatření byly vždy dostatečné, v době odstávky lodi Hermes, z důvodu velké vody, jsme byli připraveni s náhradní kapacitou v objektu Vladimírova a dalšími záložními plány, a po celou dobu trvání zimních humanitárních opatření se nestalo, že by se někdo nedostal do tepla, pokud potřeboval a chtěl. Letos byla také poprvé smluvena spolupráce s nemocnicemi ohledně lůžek následné péče, a to s Městskou nemocnicí následné péče a Nemocnicí Na Františku. Nesoběstačné klienty jsme po domluvě a za přesně daného postupu mohli umisťovat na lůžka následné péče, kde se během pobytu osoby zdravotně stabilizovaly, naučily se používat kompenzační pomůcky, a tak celkově fungovat se svými handicapy,“ uvedl ředitel Centra sociálních služeb Praha Roman Béla.

Humanitární pomoc pro lidi bez domova v Praze

O pomoc lidem bez domova se v Praze stará několik organizací. Přehled pomoci poskytuje  web V Praze bez domova, který udává i aktuální informace o některých z nocleháren.

Již v roce 2022 schválili pražští zastupitelé Strategii prevence, snižování negativních dopadů a ukončování bezdomovectví v Praze do roku 2030, jak uvádí portál Praha.eu.

„Jsem ráda, že si v Praze uvědomujeme, že jediným účinným nástrojem pro eliminaci bytové nouze je zajištění dostatečné nabídky dostupného bydlení pro ty, kdo se v bytové nouzi již ocitli, a že akcent má být v prvé řadě na prevenci ztráty bydlení díky pomoci materiální, finanční nebo prostřednictvím sociální práce, aby si Pražané mohli bydlení udržet. Odborný pohled nám jednoznačně říká, že předpokladem pro zlepšení situace rodin i jednotlivců v oblastech života, jako je vzdělávání, pracovní uplatnění nebo zdraví, je stabilní a dostupné bydlení. Nízkoprahové sociální služby či azylové domy hrají důležitou roli ve snižování negativních dopadů, pokud se už lidé ocitnou bez střechy nad hlavou, bezdomovectví však sami vyřešit nemohou. Při jejich rozvoji je třeba pokračovat v tom, co se v posledních třech letech začalo dařit, totiž v decentralizaci velkokapacitních zařízení tak, aby služby byly komornější a rovnoměrně pokryly území Prahy, a dále pak posílit dostupnost služeb sociální péče pro starší a nemocné lidi bez domova,“ uvedla tehdejší radní Milena Johnová (za Praha sobě).

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných