Zoufalý otec dal synovi přihlášku na sedmnáct středních škol. Přijímací systém kolabuje

18. 05. 202318:01
Zoufalý otec dal synovi přihlášku na sedmnáct středních škol. Přijímací systém kolabuje
foto: Redakce PrahaIN.cz/Gymnázium Přípotoční, ilustrační foto

Mnoho rodičů i žáků má za sebou několik bezesných nocí. Od přijímaček na střední školy uteklo deset dní. To je lhůta, kdy se museli přijatí žáci rozhodnout, jakou školu si v případě úspěchu na více školách vyberou. Na stejný okamžik čekala řada dětí, kterým vysněná škola utekla jen o kousek.

Z toho důvodu svolal pražský magistrát na čtvrteční odpoledne tiskovou konferenci, aby reagoval na stížnosti řady rodičů.

„Já bych na začátek velmi rád uklidnil tu situaci, která v současnosti znepokojuje Pražany,“ řekl na úvod radní hlavního města Prahy pro oblast školství, sportu a volného času Antonín Klecanda (STAN): „Máme v metropoli 17 100 míst na středních školách a v devátých třídách základních škol je 11 500 žáků. Z toho vyplývá, že nedostatek míst na školách není.“

Kde vznikl problém?

Z toho podle Klecandy vyplývá, že problém je hlavně v systému zápisu žáků na jednotlivé školy. Studenti totiž podávají přihlášky na dvě školy a v případě, že si dávají přihlášky i na umělecké školy, zvýší se počet přihlášek dokonce na čtyři. Nutno ale poznamenat, že číslo volných míst značně snižují stovky Středočechů, kteří se hlásí na pražské střední školy. Je to až 40 procent studentů ze středních Čech a dokonce i ze vzdálenějších oblastí republiky.

Spousta studentů se pak dostala na dvě a více škol, pro ostatní ale nebylo na středních školách místo. Do včerejšího dne museli studenti dát škole takzvaný zápisový lístek, kdy si vybrali školu, kterou budou chtít navštěvovat. Tím se sníží přetlak a školy tak mohou doplňovat třídy z žáků, kteří původně skončili v přijímacím řízení takzvaně pod čarou.

Tiskové konference se zúčastnil i bývalý školní radní Vít Šimral (Piráti). Ten připomněl, že se změny v pražském školství, které vedly k dnešní situaci, začaly odvíjet zhruba před čtyřmi lety, kdy podle průzkumu vyšlo najevo, že studenti v metropoli stále více usilují a stojí o studium na všeobecně vzdělávacích středních školách. „Z toho důvodu bylo během uplynulých čtyř let posíleno o čtyři sta nových míst pražské gymnaziální školství,“ řekl Vít Šimral. Dodáváme ale, že jde o školy zřizované pražským magistrátem, nikoliv o soukromé nebo církevní školy, které se v metropoli také vyskytují.

Výjimečné postavení má metropole ale už i dnes. Zatímco všeobecné střední školství (gymnázia) jsou v ostatních regionech republiky zastoupeny 30 procenty, v metropoli jich je 43 procent. A jejich poměr i nadále poroste.

Neustálé volání rodičům? Nebo psaní dopisů s modrým pruhem?

Složitost systému potvrzovala i slova Renaty Schejbalové, pražské předsedkyně Asociací ředitelů gymnázií České republiky. Ta je zároveň i ředitelkou gymnázia Nad Školou. „Včera skončilo podávání zápisových lístků. Na naší škole přijímáme šedesát žáků, lístků se nám vrátilo čtyřicet. To znamená, že dvacet úspěšných žáků na naší škole, uspělo i na jiných školách a rozhodli se, že půjdou tam,“ popsala složitost systému Schejbalová.

Dle jejich slov pak následuje obvolávání zákonných zástupců těch, kteří skončili tzv. pod čarou. „Někteří z nich se ale už dostali na další jiné školy, jiní si nepodali odvolání. Dostávám odpovědi typu: 'Jé, mi ale už dali zápisový lístek na jinou školu. Jak to můžeme změnit',“ popisuje vlastní zkušenosti Renata Schejbalová.

„V takovém případě rodiče získají do ruky rozhodnutí o přijetí na naši školu a s tímto rozhodnutím dojdou do školy, kam dali původní zápisový lístek. Ten se zruší a donesou ho do naší školy. Ovšem tím vzniká volné místo v té původní škole. Všechno nahrává tomu, že se ten systém postupně sesypává,“ řekla Schejbalová. „Já jsem včera s obvoláváním a zaplňováním našich kapacit skončila u žáka, který skončil u nás v přijímacích zkouškách až na 116. místě.“

Pomohl by elektronický systém a digitalizace?

Ředitelka Schejbalová také nastínila možnost, jak každoročně ušetřit nervy nejen žáků, rodičů, ale i učitelů a zaměstnanců škol. „Fandím velmi ministerskému návrhu na elektronické podávání přihlášek na střední školy. V současné době se mluví o možnosti do přihlášky uvést až čtyři nebo pět škol,“ uvedla Schejbalová a pokračovala: „Student by si musel v přihlášce stanovit prioritní seznam škol, kam se přihlašuje. Všechno by bylo vedeno elektronicky a nedocházelo by tak ke zbytečné blokaci míst.“

„Ten systém je extrémně nepružný,“ uvedla Schejbalová. „Vycházíme vstříc rodičům v tom, že je obvoláváme, nicméně dělat bychom to nemuseli. Správně bychom měli obeslat zákonné zástupce doporučeným dopisem s modrým pruhem a měli bychom čekat deset dní. Následovalo by další zaplnění míst, pak by se situace opakovala. Znovu psát a znovu čekat. Tak bychom nezaplnily ty třídy ani do 31. srpna,“ postěžovala si Schejbalová.

Extrémní zkušenost se zoufalými rodiči zaznamenal i radní Antonín Klecanda: „Včera jsem mluvil s jedním tatínkem. Ten mi řekl, že přihlásil svého syna do druhého kola přijímacích zkoušek na sedmnáct středních škol. To jen ukazuje, jak zoufalí rodiče zahlcují systém, který pak kolabuje.“

Situaci by podle Klecandy vyřešil vznik nových mateřských, základních a středních škol. „Je to začarovaný kruh, město na to nemá peníze, má jiné priority a my musíme neustále vyvažovat.“

Před bezhlavým zvyšováním učebních prostor a zakládáním nových tříd ale varovala i sama Renata Schejbalová. „Chybí učitele. Některé školy trápí nedostatek kantorů už nyní a jen horkotěžko zajišťují vzdělávání. Když přistavíme školy, budeme muset řešit i toto. Bez učitelů se učit nedá.“

 

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných