Zrekonstruované domy ve Zbraslavi mají sloužit uprchlíkům z Ukrajiny

31. 08. 202219:31
Zrekonstruované domy ve Zbraslavi mají sloužit uprchlíkům z Ukrajiny
foto: Vít Hassan pro PrahaIN.cz/Ukrajinští uprchlíci na Hlavním nádraží

Pražští radní schválili na svém jednání v pondělí 29. srpna návrh na rekonstrukci šesti obytných domů na Zbraslavi, které by měly sloužit pro potřeby dočasného ubytování pro ukrajinské uprchlíky. Náklady na rekonstrukci mají činit 22 milionů korun. Následně se počítá s jejich využitím pro ubytování obyvatel Prahy.

tiskové zprávě magistrátu se uvádí, že se jedná o dlouhodobě neobývané objekty města určené k bydlení. „Domy byly vykoupeny hlavním městem v roce 2002 po povodních. Nyní tam zčásti z nich sídlily různé instituce, rozhodli jsme se s tím něco dělat, protože část z nich byla v neutěšeném stavu,“ uvedl Jan Chabr (Spojené síly pro Prahu), radní pro oblast správy majetku.

Využití dotace z ministerstva pro místní rozvoj

Celkové náklady na rekonstrukci jsou odhadovány na 22 milionů korun. Praha chce v této souvislosti připravit projektovou žádost o dotaci v programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR s názvem Ukrajina - rozšíření ubytovacích kapacit. Očekává se možný návrat části prostředků, a to až ve výši 10,8 milionu korun.

„Dříve nevyužívaným objektům k bydlení dáme nový život, nejdříve budou využívány pro ubytování uprchlíků. Budeme žádat o dotaci z programu ministerstva pro místní rozvoj, po skončení doby udržitelnosti, která by měla trvat jen několik let, tak budou domy využity pro klasické bydlení Pražanů,“ doplnil Adam Zábranský (Piráti), pražský radní pro oblast bydlení.

Dotační program Ukrajina – rozšíření ubytovacích kapacit

O dotace z tohoto programu mohou žádat obce, kraje, hlavní město Praha a její městské části a jimi zřizované organizace, dále nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti. Jeho cílem je rozšířit ubytovací kapacity v nouzovém režimu pro naléhavé potřeby pro uprchlíky  z Ukrajiny.

Maximální výše dotace pro jednu ubytovanou osobu v bytě může příjemce dotace obdržet nejvýše 150 tisíc korun, v ubytovacím zařízení činí maximální částka 40 tisíc korun z uznatelných nákladů na osobu.

Oprávněný žadatel musí uhradit minimálně 15 procent ze skutečně vynaložených uznatelných výdajů z vlastních prostředků.

Výše nájemného v bytě nebo ubytovacím zařízení financovaným z dotace ze státního rozpočtu v režimu nouzového ubytování je pro uprchlíky z Ukrajiny bezplatné. Pro osoby s udělenou dočasnou ochranou může žadatel požadovat úhrady spojené s ubytováním, a to v souladu s pravidly veřejné podpory, kdy výše nájemného není ve výzvě omezena.

Uvedený dotační program byl aktuálně prodloužen do 31. srpna 2022. Poslední možný termín pro předložení dokladů k čerpání dotace je 31. prosince 2022. Nejzazší termín ukončení realizace akce je 28. února 2023.

Celkové alokované prostředky v programu dosahují výše 900 milionů korun.

Komunitní centrum v Roztylech

Příkladem úspěšné spolupráce pro využití možností, jak dočasně pomoci se zvládnutím přílivu ukrajinských uprchlíků, je projekt vybudování Komunitního centra pro uprchlíky, které se otevřelo na konci letošního dubna. Ten vznikl ve spolupráci společnosti Passerinvest Group s městskou částí Praha 11 a Nadačním fondem Help Ukraine.

Komunitní centrum Roztyly se skládá z 26 modulárních buněk. Jeho vnitřní uspořádání nabízí prostory pro čtyři třídy s příslušenstvím, dále pak sociální zařízení, kuchyňku a zázemí pro personál.

Centrum je určeno pro všechny věkové kategorie, jeho kapacita je přibližně 80 až 100 osob. Klienti zde naleznou vhodné zázemí pro hlídání dětí, sociální a volnočasové aktivity s možností edukace a zapojení se do sociálních a podpůrných programů.

„Na pražských Roztylech vlastní naše firma pozemek, na němž ještě dva roky nebudeme stavět. Chtěli jsme místo využít pro možnou pomoc. Zakoupili jsme hotovou modulární sestavu buněk, která byla původně určena do Německa jako školka, a s podporou MČ Praha 11 jsme zde v rekordním čase vybudovali dočasné Komunitní centrum Roztyly. Není to trvalé řešení, ale ve střednědobém horizontu může hodně pomoci,“ říká Radim Passer, zakladatel Passerinvest Group.

Ministerstvo vnitra České republiky udělilo od začátku ruské ozbrojené agrese do 29. srpna status osoby s dočasnou ochranou dohromady přes 421 tisícům ukrajinských uprchlíků. Počet uprchlíků v Praze se dostal na úroveň přes sto tisíc osob.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných