Zvon #9801. Rohanské nábřeží se dočká unikátního zvonu

11. 05. 202218:43
Zvon #9801. Rohanské nábřeží se dočká unikátního zvonu
foto: projekt Zvon #9801 (stejně jako ostatní foto v článku)/Výroba unikátního zvonu pro Prahu

Zvonařská dílna Grassmayr v Innsbrucku dokončila takzvaný falešný zvon, který bude sloužit jako základ pro zvonovou formu Zvonu #9801. Projekt má symbolicky připomenout tisíce umlčených zvonů z druhé světové války. Dárci už přispěli více než polovinou finální částky.

Realizace nyní vstoupila do první fáze fyzické výroby. Zvon, který bude vážit přesně 9801 kilogramů, je možné poprvé vidět v reálné velikosti. Nejprve byla vyrobena dřevěná šablona, která stanovuje profil a budoucí tón zvonu. Umožnila také vytvořit falešný zvon, jehož povrch je voskový a nese také voskem vymodelované budoucí reliéfy, nápisy a korunu zvonu. Díky tomu se může forma detailněji zkontrolovat, jestli neobsahuje například chyby v textech.

Falešný zvon v následujícím kroku čeká pokrytí několika vrstvami jemné hlíny, která se následně vypálí. Falešný zvon to nenávratně zničí, ale jeho přesný tvar včetně reliéfů a nápisů zůstane v hliněné formě dokonale otištěn.

Formu bude nutné stáhnout, aby nepraskla

Negativ ve formě hliněné slupky bude následně zbaven zbytků falešného zvonu a forma bude hotova. Postačí ji už jen připravit pro odlévání. To znamená formu stáhnout kovovými obručemi, usadit do licí jámy a utemovat zeminou, aby pod náporem zvonoviny o teplotě přes 1000°C nepraskla.

zvon

Výroby Zvonu #9801 se ujalo nejstarší rakouské zvonařství Grassmayr. Odlévání zvonů se věnuje už přes čtyři sta let a jeho výrobky znějí ve více než stech zemích po celém světě. Nepřetržitou rodinnou tradici zde dodržují už jako čtrnáctá generace bratři Johannes a Peter Grassmayrovi, kteří obří zvon odlijí.

Vzpomínka na všechny zničené zvony

Hmotnost 9801 kilogramů má odkazovat na 9801 zvonů, které na českém území zrekvírovali nacisté. Výzdoba byla navržena pražskými zvoníky. Plášť z jedné strany bude symbolicky poskládán ze střepů zvonů, které byly v roce 1942 odvezeny.

„Naším záměrem je připomenout zničené zvony nejen nápisem, ale i přímo v reliéfní výzdobě pláště nového zvonu. Základ tvoří fragmenty inspirované různými zaniklými zvony včetně částí původní výzdoby a úryvků textů, z nichž vyrůstá nový funkční celek. Připomínáme tak úsilí řady českých zvonařských dílen a vytváříme most mezi ztraceným a novým, tradičním a současným a snad i mezi lidskými srdci,“ říká staroměstský zvoník Kryštof Čižinský, který je spolu s Jakubem Kamínkem autorem návrhu pláště.

zvon zvon

Přispělo už přes dva tisíce dárců

Vznik Zvonu #9801 je silně závislí na darech z veřejné sbírky. Přispělo už více než 2000 individuálních dárců. Celková částka pro zhotovení se díky nárůstu cen materiálů zvýšila asi na dvanáct milionů korun. I díky třímilionovému daru od společnosti J&T Real Estate se podařilo vybrat už více než polovinu potřebných financí.

Zvon by se měl poprvé v Praze rozeznít v srpnu 2022. Bude to přesně 80 let po tom, co z Manin do Hamburku odplula poslední loď s rekvírovanými zvony. Zvon #9801 by měl být umístěn v parku na Rohanském ostrově. Na místě, kde bylo v roce 1942 shromaždiště zvonů z celého protektorátu.

Podobně velký zvon naposledy Praha získala před pěti sty lety. V roce 1549 byl pro katedrálu svatého Víta ulit náš největší zvon Zikmund. Zvon #9801 by mohl návrat dalších zvonů podpořit.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných